Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Uviss

Det sker, naar jeg sidder i Drømme
og stirrer i Ildens Skin,
mens Tusmørket spinder i ømme,
kildrende Traade mig ind,

begynder min Tunge at lede
som efter et halvglemt Navn,
jeg føler en Trang til at bede,
som om jeg kendte et Savn,

et Savn i den Verden saa broget
mangfoldig, vi kalder vor,
som efter et helligt Noget
at bøje mit Hoved for,

at bøje min unge Pande
ærbødig i Ærefrygt,
noget, ingen tør bande,
og ingen tør kalde stygt.

Forgæves søger min Tanke
at finde, hvad dette, der
faar Hjertet saa til at banke,
hvad det dog egentlig er.

Det volder bag Panden inde
saa heftigt et Hovedbrud.
Gud ved mon det er en Kvinde -–
eller kanhænde en Gud?