Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Kammeraternes Glæde

Skaber af Himmel og Hav og Jord,
Skaber af al deres Fylde,
højt vore Hjerter i Takkekor
dig vil evindelig hylde.
Gennem din Digter Davids Mund
har du os varslet, at grum og ond
Verden vil skære Tænder
mod hvem, du til den sender.

Ja, den har hugget med Mordets Dolk
efter din hellige Tjener.
Landshøvding, Drot og dit eget Folk
sig imod Jesus forener,
lured med Udaad i Hjertet gemt,
fik dog kun udført, hvad forudbestemt
laa den Alvise i Sinde
en Gang, naar Tiden var inde.

Giv dem da Lov til endnu en Stund
Djævlen paa Væggen at male.
Skænk dine Tjenere Hjerte og Mund
Ordet om Herren at tale.
Der hvor vi kommer og ser os om,
udræk du Haanden til Lægedom!
Jesus, din hellige Tjener,
os med din Styrke forlener.