Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Et Skriftstykke

„Som et Faar til Slagtebænken lader han sig lydigt drage,
ja, som Lammet under Klipning ligger hen foruden Klage.
Intet Ry og ingen Storhed staar der efter ham tilbage.
Slettet ud, det var det hele, ingen Plads paa Jord for ham.“