Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Profeti af Joel

„Naar Jorden hænger med vissent Løv,
fordi dens Dag ebber ud,
da vil jeg sende min Aand til Støv,“
forkynder Herren, vor Gud;
„hvad gamle drømte, skal herligt ske,
og Syn for Sagn skal de unge se,
selv fattigst Sjæl skal opløftes.
Men over Himlen skal Tegn paa Tegn
i flammende Under staa,
og Ild og Røgsky hver jordisk Egn
med Rædsel og Vaande slaa.
Af Sol bli'r Mulm og af Maane Blod,
før Dagen viser sig, stor og god,
til Frelse for hver, som beder.“