Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Til Kongen

Igen i Dag du rider gennem Staden,
kongelig, venlig, dansk, din Morgentur.
Aah, det gør godt som om det siger til os,
at Danmark sidder dog endnu i Sadlen.
Vort Samlingsmærke har du altid været
Aarti paa Aarti gennem Lyst og Nød.
Ministrene de kom og gik og kom.
Men Kongen var der. Og i denne kolde
Aprilsol ser vi, Kongen er der stadig.
Dit Smil er borte. Men dit lyse Øje
ser over Riget ikke længer frit,
men stadig dit, dets Kaar er ogsaa dine.

Naar Danmarks Tunge taler allerstærkest,
saa taler den i Salmetone til os.
Fra Salmebogen ved vi, at det ogsaa
kan være Daad at tie og at bie.
Det Bispeord er nu et Kongeord.
At tie og at bie, tro i Hjertet
mod det, vi alle ved nu er os dyrest.
I Troen til, at den, der ret kan bie,
skal ogsaa faa at se Opfyldelsen.
Goddag, Kong Christian, ja, god Atterdag!