Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Zakæus Manden, der fulgte sit Hjertes Tvang, i hvad det end skulde koste. For det var jo alligevel hans Værdighed, han satte paa Spil. Og hvor mange har ikke gruet for det og derved undladt at gøre, hvad han følte var det rigtige. Jeg er sikker paa, at mangen ung Mand er blevet ramt af Guds Ord, og har følt Slaget, og er dog forblevet som den han var, fordi han frygtede Kammeraternes Spot. Og mangt et Menneske er forblevet i Ondskab og Synd fordi det tænkte: Hvad vilde dog Folk sige, hvis jeg begyndte paa Kirkegang nu?

Ikke saadan med Zakæus

 

2. S. e. Hl 3 Kg. Ny Tekst. 1925?